K porovnání

Nabízíme novou službu Workplace Well-being

1 min čtení

Nabízíme službu Workplace strategie, se kterou pomáháme firmám zmapovat potřeby pro produktivní práci a optimalizovat využití jejich pracovního prostředí.

Co znamená wellbeing v pracovním prostředí?

wellbeing  /Wɛlbiːɪŋ/ podstatné jméno
Podmínky pracovního prostředí, ve kterém je jedinec schopen využít svůj potenciál a zvládnout normální míru stresu, jež přináší život. Současně může pracovat produktivně a efektivně.

Pracoviště budoucnosti bude vypadat výrazně odlišně, jak zmiňují zaměstnavatelé, kteří zaznamenali rostoucí požadavek zaměstnanců po rovnováze mezi pracovní a zdravotní stránkou. Wellbeing koncept je celosvětový globální fenomén. Nadnárodní korporace se s ním teprve začínají seznamovat a přemýšlí, jak tento koncept zapracovat do pracovního prostředí. Nejedná se o módní záležitost, ale o globální socioekonomický přesah.

Hranice pracovního života jsou výrazně narušeny technologiemi, což opravňuje zaměstnance k zamyšlení nad povahou pracovního prostředí. Zaměstnanci budou stále více rozhodovat o tom, kde chtějí pracovat a jak chtějí pracovat. Většina z nás pracuje v kancelářích, které můžeme v tomto úhlu pohledu nazvat jako „limitující“. Takové pracoviště, může oslabit výkonnost společnosti a zvýšit fluktuaci.

Shrneme-li výše uvedené do jednoho bodu: workplace wellbeing se stává nutností.

Proč Workplace Strategie?

  • Mění uspořádání kanceláří, které podporuje dosahování strategických cílů, je v souladu s firemní kulturou a potřebami lidí
  • Optimalizuje velikost a využití kancelářských prostor
  • Definuje měnící se potřeby týmů a jednotlivců
  • Přináší vyšší angažovanost a produktivitu, vytváří bezpečné adaptabilní porstředí do budoucna
  • Hledá ekonomická řešení, zabýbá se náklady na pronájem i provozem kanceláří

Více o Workplace analýze

Vaše jméno je povinné.
Váš e-mail je povinný. E-mail má neplatný formát.
Telefon má neplatný formát.
Odeslat