K porovnání

Pražské kanceláře v 2021: rostla poptávka i nájemné

4 min čtení

Prague Research Forum oznamuje údaje o kancelářském trhu v Praze za 4. čtvrtletí roku 2021.

  • Ve výstavbě je téměř 200 000 m2 kancelářských ploch, nejvíce se staví v Praze 5 a 8
  • V roce 2022 by mělo být dokončeno 76 300 m2, což je výrazně pod průměrem posledních let
  • Plocha kanceláří nabízených k podnájmu se v čtvrtém čtvrtletí zvýšila o 27 %
  • Hrubá realizovaná poptávka vzrostla meziročně o 6 %
  • Čistá absorpce byla ve čtvrtém čtvrtletí pozitivní a dosáhla 6 100 m2, což je důkazem neopadajícího zájmu o kancelářské prostory
  • Míra neobsazenosti klesla poprvé po téměř třech letech, a to na 7,8 %
  • Nejvyšší dosažitelné nájemné vzrostlo na 23,5–24 eur za metr čtvereční na měsíc a lze předpokládat jeho další růst

Nabídka kancelářských budov

Celková velikost kancelářských ploch v Praze ke konci roku 2021 činila 3,73 milionů m2. Ve čtvrtém čtvrtletí byla dostavěna pouze budova Viktoria Office Center (1 700 m2) společnosti CTR Group. Za celý rok 2021 bylo dokončeno 56 500 m2 kancelářské plochy v rámci osmi budov, což je o 62 % méně než v předchozím roce 2020. V následujícím roce 2022 očekáváme dokončení pouze devíti kancelářských projektů s celkovou plochou 76 300 m2. A v roce 2023 by mohlo být dokončeno dalších 140 000 m2 za předpokladu, že budou dodrženy současné plánované termíny developerů.

Ve čtvrtém čtvrtí začala stavba kancelářských budov Roztyly Plaza (20 000 m2) společnosti Passerinvest v Praze 4 a Block Karlín (8 200 m2) společnosti Ungelt v Praze 8. Za celý rok 2021 byla zahájena výstavba celkem 127 800 m2 v rámci osmi kancelářských projektů (12 budov), téměř třikrát více než v roce 2020. K 31. 12. 2021 bylo ve výstavbě 195 200 m2 kancelářských ploch, o 43 % více než koncem předchozího roku.

Většinu nabídky moderních kanceláří (73 %) tvoří budovy třídy A, přičemž podíl nejkvalitnějších prostor s hodnocením AAA v celkovém objemu kancelářských prostor dosahuje více než 17 %.

Celková nabídka volných ploch k podnájmu dosáhla ve čtvrtém čtvrtletí 78 700 m2, což je o 27 % více než v předchozím kvartálu.

Realizovaná poptávka

Celková hrubá realizovaná poptávka (včetně obnovených smluv – tzv. renegociací – a podnájmů) dosáhla ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 velikosti 106 000 m2, což představuje 6% mezičtvrtletní i meziroční nárůst.

Největší hrubá realizovaná poptávka byla ve čtvrtém čtvrtletí zaznamenána v městských částech Praha 4 (24 %), dále pak v Praze 8 (20 %) a v Praze 5 (18 %). Největší poptávka po kancelářích byla realizována společnostmi působícími v oboru IT (22 %), profesionálních a poradenských služeb (14 %) a v oblasti financí (10 %).

Podíl nově pronajatých existujících prostor a expanzí představoval 48 % z celkové hrubé realizované poptávky, zatímco předpronájem nových kanceláří ve výstavbě byl pouze 7 %. Dalších 44 % tvoří obnovení stávajících smluv (tzv. renegociací). Zbývající 1 % představují podnájmy již pronajatých prostor.

Hrubá poptávka za celý rok 2021 vzrostla o 16 % oproti předchozímu roku a dosáhla objemu 387 100 m2. Nejvíce prostor se pronajalo v Praze 4 (22 %) a Praze 8 (18 %). Největší zájem byl od nájemců v oblasti IT (16 %) a profesionálních služeb (12 %).

Významné pronájmy

Největší transakcí čtvrtého čtvrtletí 2021 bylo obnovení nájmu společnosti Thales DIS Czech RepublicBB Centru (4 400 m2). Další dvě významné transakce byly podepsány na projektu PORT 7, který je aktuálně ve výstavbě. Prostory si předpronajala pojišťovna Direct (4 200 m2) a společnost Scott.Weber (3 800 m2), která provozuje několik center sdílených kanceláří v Praze.

Podíl neobsazené plochy a čistá absorpce

Čistá absorpce vyjadřuje změnu obsazených kancelářských prostor na trhu za dané období. V porovnání s předchozím čtvrtletím obsazená kancelářská plocha vzrostla o 6 100 m2. Avšak v meziročním porovnání byla absorpce záporná: ubylo 12 800 m2 obsazené kancelářské plochy.

Neobsazenost kanceláří lehce klesla ze 7,9 % ve třetím čtvrtletí na 7,8 % ve čtvrtletí čtvrtém. Celková rozloha volných kanceláří na konci čtvrtletí dosáhla 292 700 m2. Nejvíce volných prostor bylo na Praze 4 (71 400 m2) a na Praze 5 (51 200 m2). Naopak nejméně neobsazené plochy je v Praze 2 (9 800 m2) a Praze 10 (8 600 m2). Nicméně nejvyšší míra neobsazenosti je v Praze 3 (14,9 %) a Praze 9 (14,6 %), nejnižší v Praze 7 (4,8 %) a Praze 10 (5,8 %).

Nájemné

Nejvyšší dosahované nájemné ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 vzrostlo a pohybovalo se v rozmezí 23,5–24 eur za m2 na měsíc v centru města, 16–18 eur za m2 na měsíc ve vnitřních a 13,5–15 eur za m2 na měsíc ve vnějších částech města.