K porovnání

Zvýšení kapacit pro elektromobily v kancelářích

5 min čtení

89 % majitelů kancelářských budov chce zvýšit kapacity pro elektromobily

• Přechod na elektromobilitu plánuje 65 % kancelářských nájemců
• 82 % nájemců očekává zvýšení kapacit pro nabíjení v kancelářských budovách

Podle evropské legislativy by do roku 2025 na každých 20 parkovacích míst v hromadných garážích měla být alespoň jedna nabíječka pro elektromobily. Vzhledem k rostoucímu zájmu kancelářských nájemců, z nichž velká část plánuje v nejbližších letech částečný nebo i kompletní přechod na elektomobilitu, zjišťovala realitněporadenská společnost Cushman & Wakefield aktuální situaci na pražském kancelářském trhu. Ke svým plánům ohledně elektromobility se vyjádřili kancelářští nájemci (včetně firem s více než 200 zaměstnanců) i významní majitelé těchto objektů.

Přejít na elektromobilitu plánují dvě třetiny (65 %) dotazovaných nájemců kanceláří. 29 % se přitom chystá počet svých aut snížit, navýšit ho naopak neplánuje nikdo.

Radka Novak, vedoucí týmu pronájmu kancelářských prostor pro region střední a východní Evropy, Cushman & Wakefield: „V poslední době přibývají ze strany nájemců dotazy na to, jak jsou kancelářské objekty připraveny na parkování a nabíjení elektromobilů. Mezi velkými mezinárodními firmami jsou takové, které mají centrálně naplánováno do tří až pěti let kompletně přejít na elektrický vozový park.“

Podle průzkumu poradenské společnosti EY má nyní ve svém vozovém parku elektromobily 14 % firem v Česku, což je více než trojnásobek loňského podílu.

82 % procent respondentů průzkumu Cushman & Wakefield z řad nájemců očekává, že se kapacity pro nabíjení elektromobilů v kancelářských budovách navýší. Polovina dotazovaných je případně ochotna parkovací místa pro elektromobily sdílet s ostatními nájemci, třeba pomocí aplikace.

Potvrdilo se také, že pro některé z dotazovaných firem je přístup k nabíječkám elektromobilů součástí cílů ESG. Podobně jako u dalších udržitelných aspektů provozu kanceláří, jako je třeba redukce spotřeby energií nebo jejich nákup z obnovitelných zdrojů, očekávají i u elektronabíječek součinnost vlastníka budovy a jejich zajištění považují za jeho zodpovědnost.

Radka Novak, vedoucí týmu pronájmu kancelářských prostor pro region střední a východní Evropy, Cushman & Wakefield: „Připravenost na elektromobilitu je stále častěji jeden z parametrů, kteří nájemci při hledání vhodných kanceláří posuzují. Vlastníci by na tento požadavek měli určitě reagovat, protože jeho nesplnění by je v budoucnu mohlo z výběru vyloučit.“

Kapacit pro elektromobily není mnoho, ale zvýší se
Podle průzkumu Cushman & Wakefield vlastníci kancelářských objektů se zvýšením kapacit pro elektromobily počítají – plánuje ho 89 % oslovených firem. Patří k nim i ty, které již pro elektromobily nějakou kapacitu v budovách mají, což je asi polovina účastníků průzkumu.

Průměrný podíl míst pro elektromobily v budovách, kde nějaká jsou, je však zatím velmi nízký, pouze 3 % z celkového počtu parkovacích stání. Průměr převyšuje třeba s 4,6 % karlínský Corso Court nebo smíchovský Anděl Park se 6,5 %. V těchto projektech se zároveň aktivně řeší další navýšení těchto kapacit.

Část oslovených vlastníků uvedla, že disponují parkovacími místy připravenými pro nabíječky. Např. v projektu Masaryčka je pro nabíjení stavebně připravena více než třetina parkovacích míst v podzemních garážích. Obecně dnes již developeři u parkovacích míst běžně dělají stavební přípravu, která do budoucna umožní počet nabíjecích stanic rozšiřovat.

O parkování jako takové je nadále velký zájem, a to i v projektech s velmi dobrou dostupností hromadnou dopravou. Většina oslovených vlastníků ale v současné době nemá problém s nedostatkem parkovacích míst. Jedinou výjimkou mezi dotazovanými byla společnost Skanska, která o ně zaznamenala zvýšený zájem po covidu u projektu Port 7.

Zajištění míst pro parkování elektromobilů vlastníci zatím nevnímají jako klíčový požadavek nájemců, ale myslí si, že jsou na něj připraveni. Zároveň mezi majiteli panuje určitá nejistota ohledně příslušené legislativy a požárně-bezpečnostních předpisů.

Radka Novak, vedoucí týmu pronájmu kancelářských prostor pro region střední a východní Evropy, Cushman & Wakefield: „Zatímco pro plánování počtu všech parkovacích stání v Česku existují legislativně zakotvené normy, které se obvykle odvíjejí od hrubé podlažní plochy a způsobu využití budovy, povinný podíl míst pro elektromobily v nich zatím stanoven není. Například na Slovensku přitom již zákonem stanovený je, a to na 20 %.“

Požárně-bezpečnostní předpisy skutečně nejsou vykládány jednotně. Developeři se snaží stání pro elektromobily umisťovat v odděleném požárním úseku a co nejblíže vjezdu do garáží, aby se tato auta v případě havárie či požáru dala co nejsnáze odtáhnout mimo ně. Na konci příštího roku by však mohla začít platit vyhláška ministerstva vnitra, která by příslušné bezpečnostní standardy upravovala. K jejím hlavním požadavkům by patřila instalace systému hašení a včasných detekcí incidentů. Rozšíření parkovacích stání s nabíječkou na 3,5 metru by mělo zůstat v rovině doporučení. 1

_______________
1 https://archiv.hn.cz/c1-67272480-hasici-konecne-rekli-jak-ma-vypadat-parkovani-elektroaut-v-garazich-stani-prodrazi-az-o-stovky-tisic