K porovnání

FLEXIBILNÍ KANCELÁŘ JE ÚČINNOU SOUČÁSTÍ VAŠÍ STRATEGIE NA PRACOVIŠTI

1 min čtení

Přinášíme nové údaje o úloze flexibilních prostor při vytváření nových kreativních kanceláří v globální zprávě vytvořenou společností Cushman & Wakefield ve spolupráci se společností WeWork.

workplace report

Vzhledem k tomu, že se firmy snaží vytvořit pro své zaměstnance co nejpoutavější a nejproduktivnější pracoviště, stále častější otázka se týká toho, jak efektivně využívat flexibilní prostory, aby měli zaměstnanci možnost volby a rovnováhy.  Za účelem prozkoumání této problematiky vypracovala společnost Cushman & Wakefield ve spolupráci se společností WeWork globální zprávu o zkušenostech s pracovišti, v níž provedla průzkum mezi 800 lidmi pracujícími v prostorách WeWork v Londýně, Singapuru a New Yorku. Průzkum je rozšířením průzkumu Experience per Square FootTM (XSF) společnosti Cushman & Wakefield, který shromáždil více než 6 milionů datových bodů od 125 000 lidí o jejich zkušenostech s pracovním místem za posledních pět let.

Náš průzkum s WeWorkem ukazuje, že flexibilní kanceláře jsou jednoznačně významnou, životaschopnou a osvědčenou možností. Mají mnoho stejných výhod jako tradiční firemní kanceláře a v některých kategoriích mohou nabídnout další výhody, které odpovídají novému hybridnímu přístupu, který zaměstnavatelé testují a zaměstnanci vyhledávají.  Naše data nastiňují důvody, proč považovat flexibilní kancelářská řešení, jako je WeWork, za klíčovou součást ekosystému pracovišť a jak se zaměstnanci na úrovni jednotlivých spolupracovníků, manažerů a vedoucích pracovníků chtějí zapojit do flexibilních kancelářských řešení.

Přečtěte si tiskovou zprávu

Cushman & Wakefield – Flexible Office 082022