K porovnání

Realitní slovníček aneb pojmy nájemních smluv

3 min čtení

Nájemní smlouvy se často připravují v angličtině a navíc se hemží odbornými realitními termíny. Sestavili jsme pro vás stručný přehled nejdůležitějších pojmů, ve kterém můžete rychle zalistovat, aby vám neunikly důležité věci při jednání o vašich nových kancelářích.

ADD-ON FACTOR –  koeficient určující podíl nájemce na hrazení společně užívaných prostor v budově
BREAK – právo nájemce ukončit nájem předčasně ke smluvenému datu před koncem základní doby nájmu
COMMENCEMENT DATE – začátek doby nájmu
CONTRACTION – redukce plochy pronajatých proctor
EFFECTIVE RENT – základní nájemné po odečtení vlivu slev a pobídek

EXPANSION – rozšíření plochy pronajatých prostor

EXTENSION – prodloužení doby nájmu

FIT-OUT CONTRIBUTION – příspěvek pronajímatele na výstavbu příček a jiného vnitřního vybavení v pronajatých prostorách nájemce

FIT OUT – příčky a jiné vybavení pronajímaného prostoru

FAN-COIL – chladící a/nebo topící jednotka

FLOOR BOX – podlahová krabice, obvykle ve zdvojené podlaze, k umístění elektrických, počítačových a telefonních zásuvek

GROSS LETTABLE/RENTABLE ARES – celková pronajímaná plocha, včetně podílu společných ploch

HANDOVER DATE – datum předání pronajatých prostor

HEADCOUNT – počet zaměstnanců

HEADLINE RENT – základní nájemné bez vlivu slev a pobídek

HEADS OF TERMS (HOT) – základní podmínky nájmu/písemná dohoda o hlavních komerčních podmínkách nájmu

HOLDOVER – krátkodobé prodloužení doby nájmu

HVAC/Heating, ventilation, air-conditioning – vzduchotechnika, topení a klimatizace

INCENTIVES – pobídky/bonusy ze strany pronajímatele (nájemní prázdniny, příspěvek pronajímatele na výstavbu, jiný finanční příspěvek)

INDEXATION – zvyšování nájemného podle inflace, obvykle jednou ročně. Je součástí nájemní smlouvy.

LANDLORD – pronajímatel, majitel budovy

LEASE CONTRACT/LEASE AGREEMENT – nájemní smlouva

LEASE TERM – doba nájmu

LEASED PREMISES – pronajaté prostory

NET LETTABLE/RENTABLE AREA – čistá pronajímaná plocha / soukromá plocha „pod zámkem“ nájemce bez podílu společných ploch

OPEN PLAN – pracovní prostředí / kancelář bez dělících příček

PARKING RATIO – podíl vyjadřující, k jak veliké pronajaté kancelářské ploše připadá právo pronájmu 1 parkovacího místa (např. 1/40 znamená 1 parkovací místo na 40 m2 kanceláří)

RAISED FLOOR – zdvojená podlaha umožňující rozvedení kabeláže v prostoru

REINSTATEMENT – uvedení pronajatých prostor do původního stavu na konci doby nájmu

RENT – nájemné

RENT FREE PERIOD – nájemní prázdniny / období, po které se neplatí nájemné, pouze provozní poplatky a služby

RfP/Request for proposal – žádost nájemce o poskytnutí oficiální písemné nabídky nájmu ze strany pronajímatele

RfR/Right of first refusal – právo nájemce, aby mu byly uvolněné prostory v budově nabídnuty jako prvnímu

SUBLEASE – podnájem / nájemce poskytne pronajaté prostory do dalšího nájmu

SUSPENDED CEILING – snížený podhled

SHELL & CORE – hrubá stavba před dokončením

SPACE PLAN – návrh využití pronajímaného prostoru /plán rozmístění pracovních míst, kanceláří, zasedacích místností, kuchyněk, recepce, archivů, apod.

SERVICE CHARGES – provozní poplatky a služby, vč. dodávky médií, nad rámec nájemného

TELEPHONE BOX/ TELEPHONE BOOTH/COCOON – malá místnost pro vedení nerušícího telefonického hovoru

TENANT – nájemce, kdo si prostory pronajímá

VIEWING – prohlídka

WORKPLACE STRATEGY – studie využívání pracovního prostoru

Vaše jméno je povinné.
Váš e-mail je povinný. E-mail má neplatný formát.
Telefon má neplatný formát.
Odeslat