K porovnání

Rozšiřujeme služby v oblasti udržitelnosti

4 min čtení

Pro společnost Cushman & Wakefield je udržitelnost a ESG jednou z priorit. Firma nedávno oznámila své ambiciózní cíle snížit emise skleníkových plynů v souladu s iniciativou Science Based Targets initiative (SBTi): snížit absolutní emise skleníkových plynů dle stanovených kategorií 1 a 2 ve svých kancelářích a provozu do roku 2030 o 50 procent oproti roku 2019 a podpořit své hlavní klienty, k nimž patří největší světoví majitelé či nájemci nemovitostí, kteří tvoří 70 procent emisí v projektech, jež Cushman & Wakefield spravuje (kategorie 3), aby si nastavili své cíle do roku 2025. Podpisem kampaně Business Ambition for 1.5ºC se navíc firma zavazuje dosáhnout nulových emisí napříč celým svým dodavatelským řetězcem (kategorie 1, 2 a 3) do roku 2050.

Jonathan Hallett, výkonný ředitel pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield: „Budovy se významně podílejí na světové produkci emisí uhlíku. Uvědomujeme si, že Cushman & Wakefield tak hraje zásadní roli ve vytváření udržitelné budoucnosti realitního sektoru. Zaměříme se proto na snižování emisí z naší vlastní činnosti (přímé emise a ty z odebíraného vytápění a elektřiny) a z nemovitostí, jež spravujeme pro své klienty, tedy jejich majitele a nájemce. Budeme jim pomáhat nastavit vlastní udržitelné cíle, a především jich dosahovat.“

Snižování dopadu nemovitostí na životní prostředí

V regionu střední a východní Evropy nyní společnost Cushman & Wakefield rozšiřuje svou stávající nabídku služeb zaměřených na udržitelnost a ESG, aby klientům mohla poskytnout komplexní poradenství. Majitelé a nájemci budov od ní mohou získat konkrétní a individuální doporučení ohledně snižování dopadů svých budov na životní prostředí a pomoc s jejich implementací. Přínosem pro ně bude nejen snížení zátěže tvořené jejich nemovitostí, ale také její větší provozní efektivita a připravenost vyhovět budoucím požadavkům a regulacím, což zvýší jejich konkurenceschopnost.

 • Strategie a poradenství zaměřené na ESG
 • Snižování uhlíkové stopy a inciativa Science Based Targets
 • Analýza klimatických rizik a odolnost vůči nim
 • KontaktDue Diligence zaměřená na ESG
 • ESG strategie pro nemovitosti
 • Zveřejňování informací o rizicích udržitelnosti (Sustainable Financial Disclosure Reporting) / Taxonomie EU
 • Zelené financování
 • Poradenství při vyřazení investic
 • Hodnocení reportingu ESG
 • Reporting dle článku 8 – Taxonomie EU
 • Strategie udržitelnosti a reporting (GRI / EPRA / SASB)
 • Certifikace budov: BREEAM, LEED, DGNB, BREEAM In-Use / LEED O+M, WELL, WELL H&S
 • Technické poradenství:Energetické / ESG / uhlíkové audity
 • Monitoring uhlíkového rizika nemovitostí (CRREM – Carbon Risk Real Estate Monitor)
 • Udržitelná výstavba a renovace
 • Úpravy a optimalizace systémů meření a regulace (MaR)
 • Obnovitelné a nízkouhlíkové technologie – proveditelnost a implementace
 • Strategie dekarbonizace nemovitostí
 • Posouzení životního cyklu budovy
 • Modelování spotřeby energií
 • Inteligentní budovy, obnovitelné a nízkouhlíkové technologie

Koordinaci ESG týmů společnosti Cushman & Wakefield v CEE povede Tereza Jelínková

Činnost týmů zaměřených na udržitelnost a ESG v regionu střední a východní Evropy bude koordinovat Tereza Jelínková, Associate v české pobočce společnosti Cushman & Wakefield. Rozšíří se tak její role v týmu projektového řízení a developmentu, kde je aktuálně zodpovědná za tým projektového managementu zaměřený na správu nemovitostí a udržitelnost.

Tereza má více než osm let zkušeností v realitním sektoru a je licencovaný „BREEAM In-Use Assessor“. V české pobočce společnosti stála u zrodu služeb zaměřených na udržitelnost, jež klientům poskytují ekologické certifikace budov a související poradenství. Podílí se také na vedení zdejší skupiny „ESG Focus Group“, která organizuje vlastní ESG aktivity firmy v České republice.  

Tereza má praxi v řízení a realizaci projektů v oblasti designu a výstavby (Design & Build) a její tým úzce spolupracuje s ostatními odděleními, jako je správa a pronájem nemovitostí či kapitálové trhy, s nimiž společně poskytuje klientům z řad vlastníků a nájemců nemovitostí komplexní služby.

Tereza je členkou komise EMEA Sustainability Operational Committee, jež je ve společnosti Cushman & Wakefield zodpovědná za řízení služeb udržitelnosti, sdílení znalostí a zkušeností a sjednocování těchto služeb pro klienty napříč regionem EMEA.

Vaše jméno je povinné.
Váš e-mail je povinný. E-mail má neplatný formát.
Telefon má neplatný formát.
Odeslat